Vodovody a kanalizace

Přehled dokumentů

Kalkulace cen vodného stočného pro rok 2018 - ZOBRAZIT

Vzor smlouvy 2014 - ZOBRAZIT

Kontrola cen spec.finančního úřadu za rok 2011,12,13 - ZOBRAZIT

Cenová kontrola Spec.fin.úřadu rok 2013-14 - ZOBRAZIT

Reklamační řád - ZOBRAZIT

Informace pro odběratele - ZOBRAZIT

Příloha č.1 Obchodní podmínky ke smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod - ZOBRAZIT

Ceník

Ceny vodného a stočného pro lokalitu Bobrava RD pro rok 2018. (Ceny nabývají platnost 01.01.2018)

Ceny vodného a stočného pro lokalitu Bobrava RD pro rok 2017. (Ceny nabývají platnost 01.01.2017)

Nebylo-li odběrateli oznámeno jinak, platí cena 61,00 Kč. Ceny nabývají platnost 01.01.2016

Dodržujeme a požadujeme standardy BVaK, a.s., konkrétní podmínky připojení RD nutno řešit osobním jednáním : tel.602710906

Podružné vodoměry se řídí zákonem č.274/2001 Sb o vodovodech a kanalizacích. Musí evidovány u Bobrava, spol. s r.o., být kalibrovány, opatřeny platným cejchem a být plombovány společností Bobrava, spol. s r.o. V opačném případě nebude uznán nárok na slevu na stočném. Bobrava, spol. s r.o. je připravena zajistit jejich dodávku i odbornou montáž na náklady odběratele.