Vodovody a kanalizace

Přehled dokumentů

Kalkulace cen vodného stočného pro rok 2020 - STÁHNOUT

Vzor smlouvy 2014 - ZOBRAZIT

Reklamační řád - ZOBRAZIT

Obchodní podmínky ke smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod - ZOBRAZIT

Ceník

Ceny vodného a stočného pro lokalitu Bobrava RD pro rok 2020. (Ceny nabývají platnost 01.01.2020)

Ceny vodného a stočného pro lokalitu Bobrava RD pro rok 2019. (Ceny nabývají platnost 01.01.2019)

Dodržujeme a požadujeme standardy BVaK, a.s., konkrétní podmínky připojení RD nutno řešit osobním jednáním : tel.602710906

Podružné vodoměry se řídí zákonem č.274/2001 Sb o vodovodech a kanalizacích. Musí evidovány u Bobrava, spol. s r.o., být kalibrovány, opatřeny platným cejchem a být plombovány společností Bobrava, spol. s r.o. V opačném případě nebude uznán nárok na slevu na stočném. Bobrava, spol. s r.o. je připravena zajistit jejich dodávku i odbornou montáž na náklady odběratele.

Žádosti o uplatnění slevy za vodu neodvedenou do kanalizace možno uplatnit nejpozději do 31.12. předmětného účtovaného roku.