Vodovody a kanalizace

Ceny vodného a stočného pro lokalitu Bobrava RD pro rok 2021. Upozornění: měnilo se DPH  na 10%!   (Ceny nabývají platnost 01.01.2021)

Vodné odběratelé

58 Kč CZKvčetně DPH 10%

Stočné odběratelé

117 Kč CZKvčetně DPH 10%

Srážkové odběratelé

40 Kč CZKvčetně DPH 10%

Ceny vodného a stočného pro lokalitu Bobrava RD pro rok 2020. (Ceny nabývají platnost 01.01.2020)

Vodné odběratelé

57 Kč CZKvčetně DPH 15%

Stočné odběratelé

119 Kč CZKvčetně DPH 15%

Srážkové odběratelé

40 Kč CZKvčetně DPH 15%

Ceny vodného a stočného pro lokalitu Bobrava RD pro rok 2019. (Ceny nabývají platnost 01.01.2019)

Vodné odběratelé

56 Kč CZKvčetně DPH 15%

Stočné odběratelé

120 Kč CZKvčetně DPH 15%

Srážkové odběratelé

40 Kč CZKvčetně DPH 15%

Přehled dokumentů

Hlášení spotřeby vodného a stočného formulář – STÁHNOUT

Kalkulace cen vodného stočného pro rok 2020 – STÁHNOUT

Vzor smlouvy 2014 – ZOBRAZIT

Reklamační řád – ZOBRAZIT

Obchodní podmínky ke smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod – ZOBRAZIT

Dodržujeme a požadujeme standardy BVaK, a.s., konkrétní podmínky připojení RD nutno řešit osobním jednáním : tel.602710906

Podružné vodoměry se řídí zákonem č.274/2001 Sb o vodovodech a kanalizacích. Musí evidovány u Bobrava, spol. s r.o., být kalibrovány, opatřeny platným cejchem a být plombovány společností Bobrava, spol. s r.o. V opačném případě nebude uznán nárok na slevu na stočném. Bobrava, spol. s r.o. je připravena zajistit jejich dodávku i odbornou montáž na náklady odběratele.

Žádosti o uplatnění slevy za vodu neodvedenou do kanalizace možno uplatnit nejpozději do 31.12. předmětného účtovaného roku.

Spokojení klienti

Nejlepší vizitkou naší práce jsou naši spokojení klienti a partneři, mezi které se řadí mnohé přední stavební a developerské společnosti, ale i soukromí vlastníci.

REFERENCE